Aabhas Ha आभास हा छळतो तुला


Aabhas Ha Lyrics from Yanda Kartavya Aahe , sung by Vaishali Samant Rahul Vaidya lyricist Ashwini Shende music by Nilesh Moharir.

We are music lovers. Everyone likes to sing a song while listening to songs. But if we do not know the lyrics of the song, then we hum the wrong song. You can sing the lyrics of the Aabhas Ha song properly because we have written the lyrics of the songs for you here. Get lyrics and a full video of this song here.

Aabhas Ha Song Info & Credits

Aabhas-Ha-

Aabhas Ha Lyrics in

कधी दूर दूर, कधी तू समोर, मन हरवते आज का
का हे कसे, होते असे, ही आस लागे जीवा
कसा सावरू मी, आवरू गं मी स्वत:
दिसे स्वप्‍न का हे जागतानाही मला
आभास हा, आभास हा
छळतो तुला, छळतो मला

कधी दूर दूर, कधी तू समोर, मन हरवते आज का
का हे कसे, होते असे, ही आस लागे जीवा
कशी सावरू मी, आवरू रे मी स्वत:
दिसे स्वप्‍न का हे जागतानाही मला
आभास हा, आभास हा
छळतो तुला, छळतो मला

क्षणात सारे उधाण वारे, झुळूक होऊन जाती
कधी दूर तूही, कधी जवळ वाटे, पण काहीच नाही हाती
मी अशीच हासते, उगीच लाजते, पुन्हा तुला आठवते
मग मिटून डोळे तुला पाहते, तुझ्याचसाठी सजते
तू नसताना असल्याचा खेळ हा
दिसे स्वप्‍न का हे जागतानाही मला

मनात माझ्या हजार शंका, तुला मी जाणू कसा रे
तू असाच आहेस, तसाच नाहीस, आहेस खरा कसा रे
तू इथेच बस ना, हळूच हस ना, अशीच हवी मला तू
पण माहीत नाही मलाही अजुनी तशीच आहेस का तू
नवे रंग सारे, नवी वाटे ही हवा
दिसे स्वप्न का हे जागतानाही मला


Aabhas Ha Song


Vaishali Samant Rahul Vaidya gave voice for the song "Aabhas Ha lyrics". The lyrics for the song were written by Ashwini Shende and Nilesh Moharir has given music to the song.