Aadimaya Ambabai आदिमाया अंबाबाई


Aadimaya Ambabai Lyrics from Thorali Jaau, sung by Asha Bhosle lyricist Sudheer Moghe music by Sudhir Phadke.

We are music lovers. Everyone likes to sing a song while listening to songs. But if we do not know the lyrics of the song, then we hum the wrong song. You can sing the lyrics of the Aadimaya Ambabai song properly because we have written the lyrics of the songs for you here. Get lyrics and a full video of this song here.

Aadimaya Ambabai Song Info & Credits

Aadimaya-Ambabai

Aadimaya Ambabai Lyrics in

आदिमाया अंबाबाई
साऱ्या दुनियेची आई
तिच्या एका दर्शनात
कोटी जन्मांची पुण्याई

उदे ग अंबाबाई

साऱ्या चराचरी तीच
जीवा संजीवनी देते
तीच संहारप्रहरी
दैत्य दानव मारीते
उग्रचंडी रूपाआड झरा वात्सल्याचा गाई

क्षेत्र नामवंत एक
नाव कोल्हापूर त्याचे नाव कोल्हापूर
अगणित खांबावरी राहिले मंदिर
उभे राहिले मंदिर
नाना दैवते भोवती
देवी मधोमध राही

तुळजापुरीची भवानी
जणू मूळ आदिशक्ती
घोर आघात प्रहार
तिने पचविले पोटी
स्वतः तरली भक्तांना
स्वये तारूनिया नेई

अमरावतीची देवता शाश्वत अमर
असे शाश्वत अमर
अंबेजोगाईत तिने एक मांडियेले घर
एक मांडियेले घर
मुंबापुरीच्या गर्दीला
दान चैतन्याचे देई

कुणी म्हणती चंडिका
कुणी म्हणती भवानी
दुर्गा दुर्घट यमाई
अंबा असूरमर्दिनी
किती रुपे किती नावे
परि तेज एक बाई


Aadimaya Ambabai Song


Asha Bhosle gave voice for the song "Aadimaya Ambabai lyrics". The lyrics for the song were written by Sudheer Moghe and Sudhir Phadke has given music to the song.