Adhir Man Zale, Madhur Ghan Aale अधीर मन झाले


Adhir Man Zale, Madhur Ghan Aale अधीर मन झाले Lyrics from Nilkanth Master, sung by Shreya Ghoshal lyricist Gajendra Ahire music by Ajay Atul.

We are music lovers. Everyone likes to sing a song while listening to songs. But if we do not know the lyrics of the song, then we hum the wrong song. You can sing the lyrics of the Adhir Man Zale, Madhur Ghan Aale अधीर मन झाले song properly because we have written the lyrics of the songs for you here. Get lyrics and a full video of this song here.

Adhir Man Zale, Madhur Ghan Aale अधीर मन झाले Song Info & Credits

Adhir-Man-Zale,-Madhur-Ghan-Aale

Adhir Man Zale, Madhur Ghan Aale अधीर मन झाले Lyrics in

अधीर मन झाले मधुर घन आले
धुक्यातुनी नभातले, सख्या प्रिया
सरीतुनी सुरेल धुंद स्वर हे आले

मी अशा रंगाची, मोतिया अंगाची
केवड्या गंधाची, बहरले ना …
उमगले रानाला, देठाला पानाला
माझ्या सरदाराला समजले ना …
आला रे काळजा घाला रे
झेलला भाला रे, गगन भरी झाले रे

सोसला वारा मी, झेलल्या धारा मी
प्यायला पारा मी, बहकले ना …
गावच्या पोरांनी, रानाच्या मोरांनी
शिवारी साऱ्यांनी, पाहिले ना …
उठली रे, हूल ही उठली रे
चालरीत सुटली रे, निलाजरी झाली रे


Adhir Man Zale, Madhur Ghan Aale अधीर मन झाले Song


Shreya Ghoshal gave voice for the song "Adhir Man Zale, Madhur Ghan Aale अधीर मन झाले lyrics". The lyrics for the song were written by Gajendra Ahire and Ajay Atul has given music to the song.