Bagalyanchi Maal Phule बगळ्यांची माळ फुले


Bagalyanchi Maal Phule बगळ्यांची माळ फुले Lyrics from bhavgeet, sung by Pandit. Vasantrao Deshpande lyricist V.R.Kant music by Shreenivas Khale.

We are music lovers. Everyone likes to sing a song while listening to songs. But if we do not know the lyrics of the song, then we hum the wrong song. You can sing the lyrics of the Bagalyanchi Maal Phule बगळ्यांची माळ फुले song properly because we have written the lyrics of the songs for you here. Get lyrics and a full video of this song here.

Bagalyanchi Maal Phule बगळ्यांची माळ फुले Song Info & Credits

Bagalyanchi-Maal-Phule

Bagalyanchi Maal Phule बगळ्यांची माळ फुले Lyrics in

बगळ्यांची माळ फुले अजुनी अंबरात
भेट आपुली स्मरशी काय तू मनात

छेडीती पानांत बीन थेंब पावसाचे
ओल्या रानात खुले ऊन अभ्रकाचे
मनकवडा घन घुमतो दूर डोंगरात

त्या गांठी, त्या गोष्टी, नारळीच्या खाली
पौर्णिमाच तव नयनी भर दिवसा झाली
रिमझिमते अमृत ते विकल अंतरात

हातांसह सोन्याची सांज गुंफताना
बगळ्यांचे शुभ्र कळे मिळुनी मोजताना
कमळापरी मिटती दिवस उमलुनी तळ्यात

तू गेलीस तोडूनी ती माळ, सर्व धागे
फडफडणे पंखाचे शुभ्र उरे मागे
सलते ती तडफड का कधी तुझ्या उरात


Bagalyanchi Maal Phule बगळ्यांची माळ फुले Song


Pandit. Vasantrao Deshpande gave voice for the song "Bagalyanchi Maal Phule बगळ्यांची माळ फुले lyrics". The lyrics for the song were written by V.R.Kant and Shreenivas Khale has given music to the song.