Bahu Asot Sunder Sampann Ki Maha बहु असोत सुंदर संपन्न की महा


Bahu Asot Sunder Sampann Ki Maha Lyrics from Inspirational song, sung by G. N. Joshi, Jyotsna Bhole lyricist Shripad Krishna Kolhatkar music by Shankarrao Vyas.

We are music lovers. Everyone likes to sing a song while listening to songs. But if we do not know the lyrics of the song, then we hum the wrong song. You can sing the lyrics of the Bahu Asot Sunder Sampann Ki Maha song properly because we have written the lyrics of the songs for you here. Get lyrics and a full video of this song here.

Bahu Asot Sunder Sampann Ki Maha Song Info & Credits

Bahu-Asot-Sunder-Sampann-Ki-Maha

Bahu Asot Sunder Sampann Ki Maha Lyrics in

बहु असोत सुंदर संपन्न की महा
प्रिय अमुचा एक महाराष्ट्र देश हा

गगनभेदी गिरिविण अणु नच जिथे उणे
आकांक्षापुढति जिथे गगन ठेंगणे
अटकेवरि जेथील तुरंगि जल पिणे
तेथ अडे काय जलाशय नदांविणे
पौरुषासि अटक गमे जेथ दुःसहा

प्रासाद कशास जेथ हृदयमंदिरे
सद्भावांचीच भव्य दिव्य आगरे
रत्नां वा मौक्तिकांही मूल्य मुळि नुरे
रमणीची कूस जिथे नृमणिखनि ठरे
शुद्ध तिचे शीलहि उजळवि गृहा गृहा

नग्न खङग उघडे बघुनि मावळे
चतुरंग चमूचेही शौर्य मावळे
दौडत चहुकडुनि जवे स्वार तेथले
भासति शतगुणित जरी असति एकले
यन्नामा परिसुनि रिपु शमितबल अहा

गीत मराठ्यांचे श्रवणी मुखी असो
स्फुर्ति दीप्ती धृतीही देत अंतरी ठसो
वचनि लेखनीहि मराठी गिरा दिसो
सतत महाराष्ट्र धर्म मर्म मनि वसो
देह पडो तत्कारणि ही असे स्पृहा

विक्रम वैराग्य एक जागि नांदती
जरिपटका भगवा झेंडाहि डोलती
धर्म-राजकारण समवेत चालती
शक्तियुक्ति एकवटुनि कार्य साधिती
पसरे यत्कीर्ती अशी विस्मयावहा

गीत मराठ्यांचे श्रवणी मुखी असो
स्फूर्ती दीप्ती धृतिहि जेथ अंतरी ठसो
वचनि लेखनीहि मराठी गिरा दिसो
सतत महाराष्ट्रधर्म मर्म मनि वसो
देह पडो तत्कारणि ही असे स्पृहा


Bahu Asot Sunder Sampann Ki Maha Song


G. N. Joshi, Jyotsna Bhole gave voice for the song "Bahu Asot Sunder Sampann Ki Maha lyrics". The lyrics for the song were written by Shripad Krishna Kolhatkar and Shankarrao Vyas has given music to the song.