Bala Jo Jo Re (Asha Bhosle)


Bala Jo Jo Re (Asha Bhosle) Lyrics from Bala Jo Jo Re , sung by Asha Bhosle lyricist G. D. Madgulkar music by Vasant Pawar.

We are music lovers. Everyone likes to sing a song while listening to songs. But if we do not know the lyrics of the song, then we hum the wrong song. You can sing the lyrics of the Bala Jo Jo Re (Asha Bhosle) song properly because we have written the lyrics of the songs for you here. Get lyrics and a full video of this song here.

Bala Jo Jo Re (Asha Bhosle) Song Info & Credits

Bala-Jo-Jo-Re-Asha-Bhosle

Bala Jo Jo Re (Asha Bhosle) Lyrics in

बाळा जो जो रे, बाळा जो जो रे
पापणिच्या पंखांत झोपु दे डोळ्यांची पाखरे

झोपी गेल्या चिमण्या राघू
चिमण्या राजा नकोस जागू
हिरव्या पानांवरी झोपली वेलींची लेकरे

पुरे खेळणे आता बाळा
थांबव चाळा थांबव वाळा
शब्द ऐकते झोपेमधुनी चावळते वारे

मेघ पांढरे उशास घेउनि
चंद्र तारका निजल्या गगनी
वनदेवींनी उघडी केली स्वप्नांची मंदिरे


Bala Jo Jo Re (Asha Bhosle) Song


Asha Bhosle gave voice for the song "Bala Jo Jo Re (Asha Bhosle) lyrics". The lyrics for the song were written by G. D. Madgulkar and Vasant Pawar has given music to the song.