Beej Ankure Ankure बीज अंकुरे अंकुरे


Beej Ankure Ankure Lyrics from Gotya, sung by Arun Ingle lyricist Madhukar Arkade music by Ashok Patki.

We are music lovers. Everyone likes to sing a song while listening to songs. But if we do not know the lyrics of the song, then we hum the wrong song. You can sing the lyrics of the Beej Ankure Ankure song properly because we have written the lyrics of the songs for you here. Get lyrics and a full video of this song here.

Beej Ankure Ankure Song Info & Credits

Beej-Ankure-Ankure-

Beej Ankure Ankure Lyrics in Marathi

बीज अंकुरे अंकुरे, ओल्या मातीच्या कुशीत
कसे रुजावे बियाणे, माळरानी खडकात?

बीजा हवी निगराणी, हवी मायेची पाखर
लख्ख प्रकाश निर्मळ, त्यात कष्टाचा पाझर
हवी अंधारल्या रात्री, चंद्रकिरणांची साथ
कसे रुजावे बियाणे, माळरानी खडकात?

अंकुराचे होता रोप, होई रोपट्याचे झाड
मुळ्या रोवुन रानात, उभे राहील हे खोड
निळ्या आभाळाच्या खाली, प्रकाशाचे गीत गात
कसे रुजावे बियाणे, माळरानी खडकात?

नाही झाला महावृक्ष, जरी नसे कल्पतरु
फुलाफळांचा त्यावरी, नाही आला रे बहरु
क्षणभरी विसावेल वाटसरु सावलीत
कसे रुजावे बियाणे, माळरानी खडकात?


Arun Ingle gave voice for the song "Beej Ankure Ankure lyrics". The lyrics for the song were written by Madhukar Arkade and Ashok Patki has given music to the song.