Bhatukalichhya Khelamadhali भातुकलीच्या खेळामधली राजा आणिक राणी


Bhatukalichhya Khelamadhali Lyrics from BhavGeet, sung by Arun Datye lyricist Mangesh Padgaonkar music by Yashwant Dev.

We are music lovers. Everyone likes to sing a song while listening to songs. But if we do not know the lyrics of the song, then we hum the wrong song. You can sing the lyrics of the Bhatukalichhya Khelamadhali song properly because we have written the lyrics of the songs for you here. Get lyrics and a full video of this song here.

Bhatukalichhya Khelamadhali Song Info & Credits

Bhatukalichhya-Khelamadhali

Bhatukalichhya Khelamadhali Lyrics in

भातुकलीच्या खेळामधली राजा आणिक राणी
अर्ध्यावरती डाव मोडला अधुरी एक कहाणी

राजा वदला "मला समजली शब्दावाचून भाषा
माझ्या नशिबासवे बोलती तुझ्या हातच्या रेषा'
का राणीच्या डोळां तेव्हा दाटुनि आले पाणी?

राणी वदली बघत एकटक दूरदूरचा तारा
'उद्या पहाटे दुसऱ्या वाटा, दुज्या गावचा वारा"
पण राजाला उशिरा कळली गूढ अटळ ही वाणी

तिला विचारी राजा, 'का हे जीव असे जोडावे?
का दैवाने फुलण्याआधी फूल असे तोडावे?"
या प्रश्नाला उत्तर नव्हते, राणी केविलवाणी

का राणीने मिटले डोळे दूर दूर जाताना
का राजाचा श्वास कोंडला गीत तिचे गाताना
वार्‍यावरती विरून गेली एक उदास विराणी


Bhatukalichhya Khelamadhali Song


Arun Datye gave voice for the song "Bhatukalichhya Khelamadhali lyrics". The lyrics for the song were written by Mangesh Padgaonkar and Yashwant Dev has given music to the song.