Bhet Tujhi Majhi Smarate भेट तुझी माझी स्मरते, अजून त्या दिसाची


Bhet Tujhi Majhi Smarate Lyrics from Bhavgeet, sung by Arun Datye lyricist Mangesh Padgaonkar music by Yeshwant Deo.

We are music lovers. Everyone likes to sing a song while listening to songs. But if we do not know the lyrics of the song, then we hum the wrong song. You can sing the lyrics of the Bhet Tujhi Majhi Smarate song properly because we have written the lyrics of the songs for you here. Get lyrics and a full video of this song here.

Bhet Tujhi Majhi Smarate Song Info & Credits

Bhet-Tujhi-Majhi-Smarate

Bhet Tujhi Majhi Smarate Lyrics in

भेट तुझी माझी स्मरते अजुन त्या दिसाची
धुंद वादळाची होती रात्र पावसाची

कुठे दिवा नव्हता, गगनी एकही न तारा
आंधळ्या तमातून वाहे, आंधळाच वारा
तुला मुळी नव्हती बाधा भीतिच्या विषाची

क्षुद्र लौकिकाची खोटी झुगारून नीती
नांव गांव टाकुन आली अशी तुझी प्रीती
तुला परी जाणिव नव्हती तुझ्या साहसाची

केस चिंब ओले होते थेंब तुझ्या गाली
ओठांवर माझ्या त्यांची किती फुले झाली
श्वासांनी लिहीली गाथा, प्रीतिच्या रसाची

सुगंधीच हळव्या शपथा, सुगंधीच श्वास
स्वप्नातच स्वप्न दिसावे तसे सर्व भास
सुखालाही भोवळ आली मधुर सुवासाची


Bhet Tujhi Majhi Smarate Song


Arun Datye gave voice for the song "Bhet Tujhi Majhi Smarate lyrics". The lyrics for the song were written by Mangesh Padgaonkar and Yeshwant Deo has given music to the song.