Bugadi Majhi Sandali Ga बुगडी माझी सांडली गं जाता साताऱ्याला


Bugadi Majhi Sandali Ga Lyrics from Sangate Aika , sung by Asha Bhosle lyricist G. D. Madgulkar music by Vasant Pawar.

We are music lovers. Everyone likes to sing a song while listening to songs. But if we do not know the lyrics of the song, then we hum the wrong song. You can sing the lyrics of the Bugadi Majhi Sandali Ga song properly because we have written the lyrics of the songs for you here. Get lyrics and a full video of this song here.

Bugadi Majhi Sandali Ga Song Info & Credits

Bugadi-Majhi-Sandali-Ga

Bugadi Majhi Sandali Ga Lyrics in

बुगडी माझी सांडली गं जाता साताऱ्याला
चुगली नगा सांगू गं माझ्या म्हाताऱ्याला

माझ्या शेजारी तरूण राहतो
टकमक टकमक मला तो पाहतो
कधी खुणेने जवळ बाहतो
कधी नाही ती भुलले गं बाई त्याच्या इशाऱ्याला

आज अचानक घरी तो आला
पैरण फेटा न पाठीस शेमला
फार गोड तो मजसी गमला
दिला बसाया पाट मी त्याला शेजाऱ्याला, माझ्या शेजाऱ्याला

घरात नव्हते तेव्हा बाबा
माझा मजवर कुठला ताबा
याची धिटाई तोबा तोबा
वितळू लागे ग लोणी बाई बघता निखाऱ्याला

त्याने आणिली अपुली गाडी
तयार जुंपून खिलार जोडी
मी ही ल्याले गं पिवळी साडी
वेड्यावानी जोडीनं गं गेलो आम्ही बाजाराला

येण्याआधी बाबा परतून
पोचणार मी घरात जाऊन
मग पुसतील काना पाहून
काय तेव्हा सांगू मी गं बाई त्याला बिचाऱ्याला


Bugadi Majhi Sandali Ga Song


Asha Bhosle gave voice for the song "Bugadi Majhi Sandali Ga lyrics". The lyrics for the song were written by G. D. Madgulkar and Vasant Pawar has given music to the song.