Dehachi Tijori


Dehachi Tijori Lyrics from Aamhi Jato Amuchya Gava , sung by Sudhir Phadke lyricist Jagdeesh Khebudkar music by Sudhir Phadke.

We are music lovers. Everyone likes to sing a song while listening to songs. But if we do not know the lyrics of the song, then we hum the wrong song. You can sing the lyrics of the Dehachi Tijori song properly because we have written the lyrics of the songs for you here. Get lyrics and a full video of this song here.

Dehachi Tijori Song Info & Credits

Dehachi Tijori Lyrics in Marathi

देहाची तिजोरी, भक्तीचाच ठेवा
उघड दार देवा आता उघड दार देवा

पिते दूध डोळे मिटूनी जात मांजराची
मनी चोरट्याच्या का रे भिती चांदण्यांची
सरावल्या हातांनाही कंप का सुटावा

उजेडात होते पुण्य, अंधारात पाप
ज्याचे त्याचे हाती आहे कर्तव्याचे माप
दुष्ट दुर्जनांची कैसी घडे लोक सेवा

स्वार्थ जणू भिंतीवरचा आरसा बिलोरी
आपुलीच प्रतिमा होते आपुलीच वैरी
घडोघडी अपराध्यांचा तोल सावरावा

तुझ्या हाती पांडुरंगा तिजोरी फुटावी
मुक्तपणे भक्ती माझी तुझी तू लुटावी
मार्ग तुझ्या राऊळाचा मला आकळावा

भलेपणासाठी कोणी बुरेपणा केला
बंधनात असुनी वेडा जगी मुक्त झाला
आपुल्याच सौख्यालागी करील तो हेवा


Sudhir Phadke gave voice for the song "Dehachi Tijori lyrics". The lyrics for the song were written by Jagdeesh Khebudkar and Sudhir Phadke has given music to the song.