Khel Mandala


Khel Mandala Lyrics from Natrang , sung by Ajay Gogavale lyricist Guru Thakur music by Ajay Atul.

We are music lovers. Everyone likes to sing a song while listening to songs. But if we do not know the lyrics of the song, then we hum the wrong song. You can sing the lyrics of the Khel Mandala song properly because we have written the lyrics of the songs for you here. Get lyrics and a full video of this song here.

Khel Mandala Song Info & Credits

Khel Mandala Lyrics in Marathi

तुझ्या पायरीशी कुनी सान थोर न्हाई
साद सुन्या काळजाची तुझ्या कानी जाई
तरी देवा सरं ना ह्यो भोग कशापायी
हरवली वाट दिशा अंधारल्या दाही
ववाळुनी उधळतो जीव मायबापा
वनवा ह्यो उरी पेटला, खेळ मांडला

सांडली गा रीतभात घेतला वसा तुझा
तूच वाट दाखीव गा खेळ मांडला
दावी देवा पैलपार पाठीशी तू र्‍हा हुबा
ह्यो तुझ्याच उंबर्‍यात, खेळ मांडला

उसवलं गनगोत सारं आधार कुनाचा न्हाई
भेगाळल्या भुईपरी जीणं अंगार जीवाला जाळी
बळ दे झुंजायाला किरपेची ढाल दे
इनविती पंचप्रान जिव्हारात ताल दे
करपलं रान देवा, जळलं शिवार
तरी न्हाई धीर सांडला, खेळ मांडला


Khel Mandala Song Album

Tujhya paayarishi kuni saan thor nhaai
Saad sunya kaalajaachi tujhya kaani jaai
Tari dewa sarn na hyo bhog kashaapaayi
Harawali waat disha andhaaralya daahi
Wawaaluni udhalato jiw maayabaapa
Wanawa hyo uri petala, khel maandala

Saandali ga ritabhaat ghetala wasa tujha
Tuch waat daakhiw ga khel maandala
Daawi dewa pailapaar paathhishi tu r‍aha huba
Hyo tujhyaach unbar‍ayaat, khel maandala

Usawaln ganagot saarn adhaar kunaacha nhaai
Bhegaalalya bhuipari jinn angaar jiwaala jaali
Bal de jhunjaayaala kirapechi dhaal de
Inawiti pnchapraan jiwhaaraat taal de
Karapaln raan dewa, jalaln shiwaar
Tari nhaai dhir saandala, khel maandala


Ajay Gogavale gave voice for the song "Khel Mandala lyrics". The lyrics for the song were written by Guru Thakur and Ajay Atul has given music to the song.