मंगळागौरी Mangalagaur Lyrics Baipan Bhari Deva


मंगळागौरी Mangalagaur lyrics from Suchitra Bandekar, Shilpa Navalkar, Sukanya Mone, Deepa Chaudhari, Vandana Gupte & Rohini Hantangadi. starrer Baipan Bhari Deva, sung by Savaniee Ravindrra, lyricist Aditi Dravid and Traditional, music by Sai-Piyush.

We are music lovers. Everyone likes to sing a song while listening to songs. But if we do not know the lyrics of the song, then we hum the wrong song. You can sing the lyrics of the Mangalagaur song properly because we have written the lyrics of the songs for you here. Get lyrics and a full video of this song here.

Mangalagaur Song Info & Credits

Mangalagaur is a song from the album Baipan Bhari Deva. The film stars Suchitra Bandekar, Shilpa Navalkar, Sukanya Mone, Deepa Chaudhari, Vandana Gupte & Rohini Hantangadi..

Mangalagaur-Lyrics-Baipan-Bhari-Deva

Mangalagaur Lyrics in marathi

जय देवी मंगळागौरी
जय देवी मंगळागौरी

ओवाळीन सोनिया ताटी
रत्नांचे दिवे
माळीकांच्या हाती
हीरेया मोती ज्योति
जय देवी मंगळागौरी
जय देवी मंगळागौरी

चल गं बाई खेळू या
मंगळागौर खेळू या
मंगळागौर खेळू या

गौराईचा खेळ बाई
आनंदात नाचू गाऊ
आनंदात खेळू या

मंगळागौर खेळू या
मंगळागौर खेळू या

हो हो, हो हो
हो हो, हो हो
हो हो, हो हो
हो हो, हो हो

पाणी लाटा गं, पाणी लाटा गं
पाणी लाटा, हो.. हो
सागर लाटा गं, सागर लाटा गं
सागर लाटा, हां.. हा

डोंगर माथ्यावर, डोंगर माथ्यावर
डोंगर माथा, हो.. हो
पाणी लाटा गं, पाणी लाटा गं
पाणी लाटा

दिंड्या मोड गं पोरी
दिंड्याची लांब दोरी

दिंड्याखाली कोण गं उभी
माय माऊली मी तर उभी
कोण्या गावाला गेली सांग दादा
कोण्या वाटेन गेली सांग दादा

दिंड्या मोड गं पोरी
दिंड्याची लांब दोरी

भोवर भेंडी भोवरा नाचे
भोवर भेंडी भोवरा नाचे
आठशे खिडक्या नऊशे दार
कुण्या वाटेन बा गेली किनार
तिचा सापडला चंद्रहार
तिचा सापडला चंद्रहार
हे..

सर सर गोविंदा येतो
मजवरी गुलाल फेकीतो
सर सर गोविंदा येतो
मजवरी गुलाल फेकीतो

या बाई झिम्मा नाचा या
आमच्या वेण्या घाला या

एल वेणी मोकळी
सोनियची साखळी
घडव घडव रे सोनारा
माणिक मोत्यांचा डोलारा

डोलाऱ्याला खिडक्या
आम्ही दोघी बहिणी लाडक्या
लाड सांगू बापाला
पैसे मागू काकाला

गौर बसली नाहाया
शंकर आले पहाया
शंकर आमचे मेहुणे
दोन दिसांचे पाहुणे
हुशः

चल गं बाई खेळू या
मंगळागौर खेळू या
मंगळागौर खेळू या

गौराईचा खेळ बाई
आनंदात नाचू गाऊ
आनंदात खेळू या

मंगळागौर खेळू या गं
मंगळागौर खेळू या

हो हो हो हो
हो हो हो

पिंगा गं पोरी, पिंगा गं पोरी
पिंगा गं पोरी, पिंगा
तुझ्या पिंग्यानं मला बोलवली
रात जागवली पोरी पिंगा

पोरी पिंगा गं, पोरी पिंगा गं
पोरी पिंगा गं, पिंगा

लेक माझी गं, सून तुझी गं
आहे देखणी गं, पोरी पिंगा
पिंगा गं पोरी, पिंगा गं पोरी
पिंगा गं पोरी, पिंगा

लेक माझा गं, जावई तुझा गं
आहे देखणा गं, पोरी पिंगा
पिंगा गं पोरी, पिंगा गं पोरी
पिंगा गं पोरी, पिंगा

हां हा!

नाच गं घुमा, कशी मी नाचू
नाच गं घुमा, कशी मी नाचू
या गावचा, त्या गावचा
माळी नाही आला
वेळ नाही मला

कशी मी नाचू, नाच गं घुमा
कशी मी नाचू
या गावचा, त्या गावचा
शिंपी नाही आला
चोळी नाही मला
कशी मी नाचू

नाच गं घुमा, कशी मी नाचू
नाच गं घुमा, कशी मी नाचू
नाच गं घुमा, कशी मी नाचू

फू बाई फू फुगडी
चमचम करती या बुगडी
फू बाई फू फुगडी
चमचम करती या बुगडी


FAQs for Mangalagaur

♦ Who is the lyricist of Mangalagaur ?

The Lyrics Are Written by Aditi Dravid and Traditional

♦ Who is the singer of Mangalagaur ?

This beautiful song is sung by Savaniee Ravindrra

♦ Who is the music director of Mangalagaur ?

The song is composed by Sai-Piyush

♦ Which album/movie is the song Mangalagaur from?

The song is from Baipan Bhari Deva album


Mangalagaur Song Album

Savaniee Ravindrra gave voice for the song "Mangalagaur lyrics ". The lyrics for the song were written by Aditi Dravid and Traditional. and Sai-Piyush has given music to the song. The song released by Zee Music Company.