Nastes Ghari Tu Jevha नसतेस घरी तू जेव्हा, जीव तुटका तुटका होतो


Nastes Ghari Tu Jevha नसतेस घरी तू जेव्हा, जीव तुटका तुटका होतो Lyrics from ayushyavar bolu kahi, sung by Salil Kulkarni lyricist Sandeep Khare music by Salil Kulkarni.

We are music lovers. Everyone likes to sing a song while listening to songs. But if we do not know the lyrics of the song, then we hum the wrong song. You can sing the lyrics of the Nastes Ghari Tu Jevha नसतेस घरी तू जेव्हा, जीव तुटका तुटका होतो song properly because we have written the lyrics of the songs for you here. Get lyrics and a full video of this song here.

Nastes Ghari Tu Jevha नसतेस घरी तू जेव्हा, जीव तुटका तुटका होतो Song Info & Credits

Nastes-Ghari-Tu-Jevha

Nastes Ghari Tu Jevha नसतेस घरी तू जेव्हा, जीव तुटका तुटका होतो Lyrics in

नसतेस घरी तू जेव्हा, जीव तुटका तुटका होतो
जगण्याचे विरती धागे, संसार फाटका होतो

नभ फाटून वीज पडावी, कल्लोळ तसा ओढवतो
हि धरा दिशाहीन होते, अन्‌ चंद्र पोरका होतो

येतात उन्हे दाराशी, हिरमुसून जाती मागे
खिडकीशी थबकून वारा, तव गंधावाचून जातो

तव मिठीत विरघळणार्‍या, मज स्मरती लाघव वेळा
श्वासांविण हृदय अडावे, मी तसाच अगतिक होतो

तू सांग सखे मज, काय मी सांगू या घरदारा
समईचा जीव उदास, माझ्यासह मिणमिण मिटतो

ना अजून झालो मोठा, ना स्वतंत्र अजुनी झालो
तुजवाचून उमगत जाते, तुजवाचून जन्मच अडतो


Nastes Ghari Tu Jevha नसतेस घरी तू जेव्हा, जीव तुटका तुटका होतो Song


Salil Kulkarni gave voice for the song "Nastes Ghari Tu Jevha नसतेस घरी तू जेव्हा, जीव तुटका तुटका होतो lyrics". The lyrics for the song were written by Sandeep Khare and Salil Kulkarni has given music to the song.