Sar Sukhachi Shravani -सर सुखाची श्रावणी


Sar Sukhachi Shravani Lyrics from Manglashtak Once More , sung by Bela Shende Abhijeet Sawant lyricist Guru Thakur music by Nilesh Moharir.

We are music lovers. Everyone likes to sing a song while listening to songs. But if we do not know the lyrics of the song, then we hum the wrong song. You can sing the lyrics of the Sar Sukhachi Shravani song properly because we have written the lyrics of the songs for you here. Get lyrics and a full video of this song here.

Sar Sukhachi Shravani Song Info & Credits

Sar Sukhachi Shravani Lyrics in Marathi


गुणगुणावे गीत वाटे, शब्द मिळू दे थांब ना
हूल कि चाहूल तू इतके कळू दे थांब ना
गुंतलेला श्वास हा सोडवू दे थांब ना
तोल माझा सावरू दे थांब ना

सर सुखाची श्रावणी की नाचरा वळीव हा
गुंतण्या आतुर फिरुनी आज वेडा जीव हा

सापडाया लागले मी ज्या क्षणी माझी मला
नेमका वळणावरी त्या जीव हा भांबावला
खेळ हा तर कालचा पण आज का वाटे नवा
कालचा हा खेळ बघ वाटे नवा

बावऱ्या माझ्या मनाचे उलगडेना वागणे
उसवणे होते खरे की हे नव्याने गुंतणे
वाटतो आता उन्हाच्या उंबऱ्याशी चांदवा
उंबऱ्यापाशी उन्हाचा चांदवा

Bela Shende Abhijeet Sawant gave voice for the song "Sar Sukhachi Shravani lyrics". The lyrics for the song were written by Guru Thakur and Nilesh Moharir has given music to the song.