Sunya Sunya -सुन्या सुन्या


Sunya Sunya Lyrics from Timepass 2, sung by Ketaki Mategaokar Adarsh Shinde lyricist Mangesh Kangane music by Chinar Mahesh.

We are music lovers. Everyone likes to sing a song while listening to songs. But if we do not know the lyrics of the song, then we hum the wrong song. You can sing the lyrics of the Sunya Sunya song properly because we have written the lyrics of the songs for you here. Get lyrics and a full video of this song here.

Sunya Sunya Song Info & Credits

Sunya Sunya Lyrics in Marathi

शेती बागा माडाची गं वाडी
नवरीला घुंगराची गाडी
जशी राजा रानीची गं जोडी
नवरीला चांदण्याची साडी

सुन्या सुन्या मनामध्ये सूर हलके
नव्या जुन्या आठवणी भास परके
दारी सनईचे सूर दाटे मनी हूर हूर
चाले विरहाचा पुढे वारसा हा

फुलमाळा मंडपाच्या दारी
झालरीना सुखाच्या किनारी
नवी नाती ओळखीची सारी
सपनांची दुनिया गं न्यारी

भावनेची तोरणे वेदनेच्या झालरी
नाद करिती चौघडे वाढते घुसमट उरी
ओळखीचे चेहरे मी अनामिक एकटी
संपले सारे दुवे अन आस ही सरली
गाव माझा दूर आला आसवांचा पूर
देव नव्याने का देई यातना

हळदीने सजली गं काया
सासरची मिळेल गं माया
वेड लावी धन्याची गं भेट
डोळ्यातल्या काजळाची तीट

तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव
विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेः तेंघ्रिऽयुगं स्मरामि

आठवांचे कुंचले रेखिती काटे कुटे
कोरडे तळहात हे मेंदीची वर जळमटे
मोकळ्या माथ्यावरी देवळाची पायरी
फितूर झाली दैवते रीत ही कुठली
हे दैव मानी हार आली बंधनाला धार
भोवती निराशेचा उडे पाचोळा


Ketaki Mategaokar Adarsh Shinde gave voice for the song "Sunya Sunya lyrics". The lyrics for the song were written by Mangesh Kangane and Chinar Mahesh has given music to the song.