Vaat Disu De वाट दिसू दे गा देवा वाट दिसू दे


Vaat Disu De वाट दिसू दे गा देवा वाट दिसू दे Lyrics from Jaundyana Balasaheb , sung by Ajay Gogavale Yogita Godbole lyricist Rooh music by Ajay Atul.

We are music lovers. Everyone likes to sing a song while listening to songs. But if we do not know the lyrics of the song, then we hum the wrong song. You can sing the lyrics of the Vaat Disu De वाट दिसू दे गा देवा वाट दिसू दे song properly because we have written the lyrics of the songs for you here. Get lyrics and a full video of this song here.

Vaat Disu De वाट दिसू दे गा देवा वाट दिसू दे Song Info & Credits

Vaat-Disu-De

Vaat Disu De वाट दिसू दे गा देवा वाट दिसू दे Lyrics in

वाट दिसू दे गा देवा वाट दिसू दे
वाट दिसू दे गा देवा गाठ सुटू दे

संग सोबतीची साथ
मग दिवाभीत रात
आज पहाटंच्या पावलाला
श्वास फुटू दे

हिरव्या दाण्याचं दान दिलं त्यानं
वसाडाचं रान झालं जी
आरं मातीच्या पोटात आस्मानच बळ
माऊलीची लाज राख जी
या मिणमिणत्या दिव्याला तू साकडं घाल
या तळमळत्या जीवाला दे जाणीव होऊन
दे धगधगत्या इखाऱ्याला मायेची ओल
या रखरखत्या भुईला दे घामाचं मोल

केली निंदनी पेरनी
उधळून जिंदगानी
कुणब्याचं सारं रान
आबादान हसू दे

भल्याची पुण्याई उभी तुझ्या मागं
जरा निगुतीनं वाग जी
आरं ढळून इमान लागू नये डाग
दिल्या सबुदाला जाग जी
या सळसळत्या वादळाला आलं उधाण
या लखलखत्या आभाळाचं चांदणं न्यारं
या रगरगत्या उन्हानं चेतवलं भान
दे कोसळत्या पावसाची अनादि तान
मन शुद्ध निर्मळ सत्वाचा परिमळ
या अरुपाचं रूप आरशात दिसू दे

वाट दिसू दे गा देवा वाट दिसू दे
वाट दिसू दे गा देवा गाठ सुटू दे


Vaat Disu De वाट दिसू दे गा देवा वाट दिसू दे Song


Ajay Gogavale Yogita Godbole gave voice for the song "Vaat Disu De वाट दिसू दे गा देवा वाट दिसू दे lyrics". The lyrics for the song were written by Rooh and Ajay Atul has given music to the song.