List of Ekapeksha Ek Song Lyrics


Following list of bollywood song lyrics from movie and album.

SONGALBUM
Ye Jivlaga Ye (Ekapeksha Ek) - ये जिवलगा येEkapeksha Ek